MAPA ASTRAL

quarta-feira, 30 de setembro de 2009

1284 VEDANTA

List of teachers


Main article: List of teachers of Vedanta

There have been many teachers of Vedanta in India and other countries over the centuries. Maharshi Swami Dayananda Saraswati (Arya Samaj), Hari Prasad Shastri, D. Krishna Ayyar, Swami Niranjanji Maharaj,Bhagavan Shri Ramana Maharshi, Narayana Guru , Shri Bhausaheb Maharaj, Shri Siddharameshwar Maharaj, Shri Nisargadatta Maharaj, Sri Ranjit Maharaj, Swami Rama Tirtha, Swami Vivekananda, Swami Sivananda , Swami Brahmananda Saraswati, Swami Krishnananda, Swami Paramananda, Swami Chinmayananda, Swami Sri Lilashahji Maharaj, Shri Maharishi Mahesh Yogi, Sri Aurobindo, Shri Swami Tapovan Maharaj, Sengalipuram Muthannaval, Mannargudi periyaval, Paruthiyur Krishna Sastri, Anantarama Dikshitar, Kanchi Mahaswamigal, Swami Ranganathananda were great Vedanta scholars. Swami Parthasarathy, Swami Dayananda Saraswati, Pujya Sri Prem Siddharth, Baba Ramdev, Nithyananda Swamigal, Muralidara Swamigal, Swami Krsnapriyananda Saraswati, Nome are distinguished, traditional teacher of Vedanta of the present day. Additionally Paramahansa Yogananda.

Nenhum comentário: